Η ραγδαία ανάπτυξη των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση και με τη δημιουργία χώρων υψηλής τεχνολογίας, έχει επιφέρει κατακόρυφη αύξηση των εργασιών που σχετίζονται με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Για την επιτυχή αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και των προβλημάτων που αναφύονται σχετικά με το επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα κρίνεται απαραίτητη η οργάνωση παροχής υπηρεσιών σχετικών με τις ειδικότητες του Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου κάτω από μία ενιαία ιεραρχική διάταξη και δομή, με ταυτόχρονη υποστήριξη των άλλων Τομέων.

Ο Τομέας Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών οργανώνεται στα ακόλουθα τέσσερα Γραφεία:

 • Γραφείο Μελέτης και Επίβλεψης Μηχανολογικών Έργων
 • Γραφείο Υποστήριξης, Λειτουργίας και Συντήρησης Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Γραφείο Μελέτης και Επίβλεψης Ηλεκτρολογικών Έργων
 • Γραφείο Υποστήριξης Λειτουργίας και Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Υπεύθυνος ΤομέαΧαράλαμπος Κίτσιος
Ανώτερος Μηχανικός ΤΥ – Ηλεκτρολογίας
τηλ: 2289 421
ηλ.διεύθυνση: [email protected]
Γραμματειακή

Υποστήριξη
Στυλιάνα Ηλία
τηλ: 2289 4200
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

 

Γραφείο Μελέτης και Επίβλεψης Μηχανολογικών Έργων

Το Γραφείο Μελέτης και Επίβλεψης Μηχανολογικών Έργων επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν το συντονισμό της μελέτης και επίβλεψης των μηχανολογικών υπηρεσιών για όλα τα έργα που διαχειρίζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες ή το Γραφείο Ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης.

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Γραφείου συνοψίζονται πιο κάτω:

 • Προγραμματισμός ανάπτυξης μηχανολογικών έργων
 • Τυποποίηση τεχνικών προδιαγραφών
 • Εκπόνηση και συντονισμός μελετών
 • Προκήρυξη και υλοποίηση προσφορών
 • Διαχείριση κατασκευαστικών συμβολαίων μηχανολογικών υπηρεσιών
 • Επίβλεψη, έλεγχος και παραλαβή εργασιών
 • Οικονομικός διακανονισμός
 • Συντονισμός επιτελικού γραφείου ενέργειας
Υπεύθυνος ΓραφείουΚωνσταντίνος Χαραλάμπους
Μηχανικός ΤΥ – Μηχανολογίας
τηλ: 2289 4249
ηλ.διεύθυνση:[email protected]
Συνεργάτης ΜηχανικόςΒασίλης Καλογέρης
Μηχανικός ΤΥ – Μηχανολογίας
τηλ: 2289 4234
ηλ.διεύθυνση: [email protected]
Τεχνική ΥποστήριξηΠιερής Μηνά
Ανώτερος Τεχνικός ΤΥ
τηλ: 2289 4258
ηλ.διεύθυνση: [email protected]

Ειρήνη Θεοδούλου
Τεχνικός ΤΥ-Μηχανολογίας
τηλ: 22893116
ηλ.διεύθυνση: [email protected]

Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Το Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων παρέχει τεχνική υποστήριξη στον Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης με στόχο την καλή και εύρυθμη λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Γραφείου συνοψίζονται πιο κάτω:

 • Έλεγχος υφιστάμενων υπηρεσιών
 • Διαχείριση συμβολαίων συντήρησης
 • Διεκπεραίωση αιτημάτων για αλλαγές
 • Συγγραφή οδηγιών χρήσης, εγχειριδίων καλής λειτουργίας και ενημέρωση χρηστών
 • Λειτουργία εγκαταστάσεων
 • Υποστήριξη γραφείου εκδηλώσεων
 • Συμμετοχή στο σύστημα επιφυλακής
Υπεύθυνος ΓραφείουΙωάννης Κουρούσιης
Μηχανικός ΤΥ – Μηχανολογίας
τηλ: 2289 4285
ηλ.διεύθυνση: [email protected]
Τεχνική ΥποστήριξηΓιώργος Δημητρίου
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ – Μηχανολογίας
τηλ: 2289 4201
ηλ.διεύθυνση: [email protected]

Δημήτρης Ιωσηφίδης
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ – Μηχανολογίας
τηλ: 2289 4255
ηλ.διεύθυνση: [email protected]

Χάρης Χριστοφόρου
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ – Μηχανολογίας
τηλ: 2289 4267
ηλ.διεύθυνση: [email protected]

Χαράλαμπος Σεφταλής
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ – Μηχανολογίας
τηλ: 2289 4230
ηλ.διεύθυνση: [email protected]
ΕργατοτεχνίτηςΓιώργος Ζυμαράς
Εργατοτεχνίτης
τηλ: 2289 4272
ηλ.διεύθυνση: [email protected]

Γραφείο Μελέτης και Επίβλεψης Ηλεκτρολογικών Έργων

Το Γραφείο Μελέτης και Επίβλεψης Ηλεκτρολογικών Έργων επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν τον συντονισμό της μελέτης και επίβλεψης των ηλεκτρολογικών υπηρεσιών για όλα τα έργα που διαχειρίζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες από το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης.Οι κυριότερες δραστηριότητες του Γραφείου συνοψίζονται πιο κάτω:

 • Προγραμματισμός ανάπτυξης ηλεκτρολογικών έργων
 • Τυποποίηση τεχνικών προδιαγραφών
 • Εκπόνηση και συντονισμός μελετών
 • Προκήρυξη και υλοποίηση προσφορών
 • Διαχείριση κατασκευαστικών συμβολαίων ηλεκτρολογικών υπηρεσιών
 • Επίβλεψη, έλεγχος και παραλαβή εργασιών, οικονομικός διακανονισμός
 • Μελέτη εφαρμογής εξειδικευμένων συστημάτων ελέγχου
 • Υποστήριξη επιτελικού γραφείου ενέργειας και Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας

 

Υπεύθυνος ΓραφείουΝίκος Χάματσος
Μηχανικός TY - Ηλεκτρολογίας
τηλ: 2289 4294
ηλ.διεύθυνση: [email protected]
 Τεχνική ΥποστήριξηΧριστόφορος Χατζηπολλάς
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ - Ηλεκτρολογίας
τηλ: 2289 4268
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

 Σάββας Κυπριανού
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ - Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής
τηλ: 2289 4251
ηλ.διεύθυνση: [email protected]

Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Το Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων παρέχει τεχνική υποστήριξη στον Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης με στόχο την καλή και εύρυθμη λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.Οι κυριότερες δραστηριότητες του Γραφείου συνοψίζονται πιο κάτω:

 • Έλεγχος υφιστάμενων υπηρεσιών
 • Διαχείριση συμβολαίων συντήρησης
 • Διεκπεραίωση αιτημάτων για αλλαγές
 • Συγγραφή οδηγιών χρήσης, εγχειριδίων καλής λειτουργίας και ενημέρωση χρηστών
 • Λειτουργία εγκαταστάσεων
 • Υποστήριξη γραφείου εκδηλώσεων
 • Συντήρηση πολυ-μηχανημάτων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Συμμετοχή στο σύστημα επιφυλακής
Υπεύθυνος ΓραφείουΠλούταρχος Μιλτιάδου
Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης ΤΥ - Ηλεκτρολογίας
τηλ: 2289 4257
ηλ.διεύθυνση: [email protected]
Τεχνική ΥποστήριξηΣπύρος Λουκά
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ - Ηλεκτρολογίας
τηλ: 2289 4253
ηλ.διεύθυνση: [email protected]

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ - Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής
τηλ: 2289 4211
ηλ.διεύθυνση: [email protected]

Χρυστάλα Ιωάννου
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ - Ηλεκτρολογίας
τηλ: 2289 3108
ηλ.διεύθυνση: [email protected]
ΕργατοτεχνίτηςΓιαννάκης Κέστωρας
Εργατοτεχνίτης
τηλ: 2289 4272
ηλ.διεύθυνση: [email protected]