Ο Τομέας Λειτουργίας και Συντήρησης επιλαμβάνεται την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Είναι οργανωμένος σε Γραφεία και διεξάγει ένα μεγάλο φάσμα εργασιών, ώστε να διατηρούνται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου σε συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία. Η βέλτιστη αξιοποίηση και απόδοση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού είναι ο βασικός πυλώνας των δραστηριοτήτων του.

Το προσωπικό του Τομέα βρίσκεται καθημερινά σε άμεση ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν και που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Για την αντιμετώπιση περιστατικών εκτός κανονικού εργάσιμου ωραρίου λειτουργεί σύστημα επιφυλακής.

Για άμεση εξυπηρέτηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ο Τομέας διατηρεί γραφείο εξυπηρέτησης (Help-Desk). Τηλέφωνο εξυπηρέτησης: 2289 4400.

Οι εργασίες διεξάγονται τόσο από το προσωπικό που διατηρεί ο Τομέας, όσο και από εξειδικευμένες εταιρείες, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του προσωπικού του Τομέα.

Οι εργασίες διαχωρίζονται σε τρεις ενότητες:

  • Εργασίες προληπτικής συντήρησης
  • Εργασίες επιδιορθωτικής συντήρησης και
  • Εργασίες λειτουργικής βελτίωσης και αναδιοργάνωσης

Οι εργασίες ταξινομούνται για την εκτέλεσή τους, ανάλογα με τη φύση τους σε τέσσερεις κύριες κατηγορίες:

  • Οικοδομικές εργασίες
  • Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου και εξωτερικών χώρων
  • Εργασίες συντήρησης οχημάτων
  • Διαχείριση χώρων και ενοικιαζόμενων κτηρίων

Η διαχείριση των εργασιών του Τομέα διεξάγεται με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος.

Για την επιτυχή αντιμετώπιση των θεμάτων που επιλαμβάνεται ο Τομέας είναι οργανωμένος με τα ακόλουθα γραφεία:

 • Γραφείο Οικοδομικών Εργασιών
 • Γραφείο Εξωτερικών Χώρων και Χώρων Πρασίνου
 • Γραφείο Διαχείρισης Οχημάτων και Αποθήκευσης Υλικών
 • Γραφείο Διαχείρισης Χώρων

Η διάρθρωση του Τομέα, με την αντίστοιχη κατανομή του προσωπικού, παρουσιάζεται στο Οργανόγραμμα του Προσωπικού και των Δραστηριοτήτων του Τομέα Λ&Σ.

Υπεύθυνος ΤομέαΦίλιππος Ιωάννου
Ανώτερος Μηχανικός ΤΥ – Αρχιτέκτονας
τηλ: 2289 4205
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Συντονισμός ΕργασιώνΗλίας Ηλία
Ανώτερος Τεχνικός ΤΥ
τηλ: 2289 4261
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Γραμματειακή
Yποστήριξη
Αγγέλα Κυριάκου
τηλ: 2289 4400
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
 
Γραφείο Οικοδομικών Εργασιών
 

Το Γραφείο Οικοδομικών επιλαμβάνεται όλες τις εργασίες οικοδομικής φύσεως και οι κύριες Δραστηριότητες του είναι οι πιο κάτω:

 • Συντήρηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Επιθεώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • Εξωτερικές εργασίες και υποδομές
Υπεύθυνη Γραφείου

Τεχνική ΥποστήριξηΜαρία Μαυρουδή
Τεχνικός ΤΥ – Πολιτικής Μηχανικής/ Αρχιτεκτονικής
τηλ: 2289 4263
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Σαββούλα Βασιλείου
Τεχνικός ΤΥ – Πολιτικής Μηχανικής/ Αρχιτεκτονικής
τηλ: 2289 4265
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Μαρία Μάγου
Τεχνικός ΤΥ – Πολ. Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής
τηλ: 2289 4237
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Σταυριανή Παλάση
Τεχνικός ΤΥ – Πολ. Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής
τηλ: 2289 4236
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
ΕργατοτεχνίτεςΧαράλαμπος Καρακούσιης
Εργατοτεχνίτης
τηλ: 2289 4273
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Γιώργος Γεωργίου
Εργατοτεχνίτης
τηλ: 2289 3867
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Σέργιος Μηλιδώνης
Εργατοτεχνίτης
τηλ: 2289 4271
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Γραφείο Εξωτερικών Χώρων και Χώρων Πρασίνου

Το Γραφείο επιλαμβάνεται όλων των εργασιών που έχουν σχέση με τη διευθέτηση των εξωτερικών χώρων και των χώρων πρασίνου και οι κύριες Δραστηριότητες του είναι οι πιο κάτω:

 • Φύτευση/Άρδευση και Συντήρηση υφιστάμενων Χώρων Πρασίνου
 • Συμμετοχή στις προδιαγραφές για κατασκευή νέων κτηρίων
 • Διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου σε υφιστάμενα κτήρια
 • Παρακολούθηση κατασκευής νέων Έργων
Υπεύθυνος ΓραφείουΙωάννης Κόντος
Λειτουργός Πανεπιστημίου (Χώρων Πρασίνου & Κήπων)
τηλ:2289 3106
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Γραφείο Διαχείρισης Οχημάτων και Αποθήκευσης Υλικών

Το Γραφείο επιλαμβάνεται όλων των εργασιών που έχουν σχέση με τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων και την αποθήκευση υλικών στις αποθήκες των Τεχνικών Υπηρεσιών και οι κύριες Δραστηριότητες του είναι οι πιο κάτω:

 • Αγορά οχημάτων
 • Συντήρηση οχημάτων
 • Διαχείριση οχημάτων (ΜΟΤ, Ασφάλειες, Έλεγχος βιβλίων κίνησης)
 • Προμήθεια Καυσίμων κίνησης
 • Χρέωση/δανεισμός οχημάτων
 • Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων
 • Παράδοση/παραλαβή υλικών και εργαλείων
 • Διαχείριση εργαστηρίων
 • Έλεγχος εργαλείων και εξοπλισμού εργαστηρίων
Υπεύθυνος ΓραφείουΑρέστης Θεοδώρου
Ανώτερος Τεχνικός ΤΥ
τηλ: 2289 4256
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
ΕργατοτεχνίτηςΑλέξης Αλεξάνδρου
Εργατοτεχνίτης
τηλ: 2289 4270
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Γραφείο Διαχείρισης Χώρων

Το Γραφείο επιλαμβάνεται όλες τις εργασίες που αφορούν στη διαχείριση των χώρων των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΠΚ και οι κύριες Δραστηριότητες του είναι οι πιο κάτω:

 • Συλλογή, ταξινόμηση και επικαιροποίηση στοιχείων χώρων σχετικών με τη διαχείριση χρήσης κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Ετοιμασία και υπολογισμός δεικτών που αφορούν στη διαχείριση και χρήση χώρων
 • Συμμετοχή στην ΕΟΚτΑ (Επιτροπή Οργάνωσης Κτηριακής Ανάπτυξης)
 • Οργάνωση συστήματος κωδικοποίησης και αρίθμησης των χώρων και κτηρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Επικαιροποίηση αρχείου σχεδίων και εμβαδών
 • Παρακολούθηση και ανανέωση ενοικιαστηρίων συμβολαίων και συναφών ασφαλιστηρίων εγγράφων
 • Ενοικίαση νέων χώρων ή αποδέσμευσης υφιστάμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κύπρου
Υπεύθυνη Γραφείου:Σπυρούλλα Σοφοκλέους
Ανώτερη Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ
τηλ:2289 4212
ηλ. διεύθυνση: [email protected]