«Όλες οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Κύπρου βάσει του περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμου, Ν. 59/76. Η χρήση των φωτογραφιών δεν είναι ελεύθερη. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αλλοίωση και/ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρήση των φωτογραφιών που βρίσκονται αναρτημένες στο παρόντα διαδικτυακό χώρο με ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Πανεπιστημίου Κύπρου, περιλαμβανομένων και εκείνων των φωτογραφιών που έχουν παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για προβολή με τη σύμφωνη γνώμη του δημιουργού τους.
 
Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες από τις φωτογραφίες, θα πρέπει να εξασφαλίσετε άδεια από τοΠανεπιστήμιο Κύπρου και σε κάθε χρήση των φωτογραφιών αυτών υποχρεούστε να αναφέρετε την πηγή των φωτογραφιών.»