Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πανεπιστημίου (ΥΑΠ)!

H Υπηρεσία ετοιμάζει μελέτες για νέα αναπτυξιακά έργα και προβαίνει σε επανασχεδιασμό δραστηριοτήτων με στόχο την εδραίωση του Πανεπιστημίου ως ένας οργανισμός πρότυπο σε θέματα αριστείας, έρευνας και καινοτομίας. Επίσης διαχειρίζεται, αξιολογεί και εισάγει νέες εμπορικές δραστηριότητες στην Πανεπιστημιούπολη