ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Αγαθοκλής Στυλιανού Προϊστάμενος 22892131  stylianou.agathoclis@ucy.ac.cy
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 Άθως Χρυσάφης Λειτουργός 22894450  chrysafis.athos@ucy.ac.cy
 Έμυλη Πατσαλίδου Γενικός Γραφέας 22894484  patsalidou.emily@ucy.ac.cy
ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 Βασίλης Παναγιώτου Λειτουργός 22894364  panayiotou.vassilis@ucy.ac.cy
 Ίριδα Χρυσάφη Γενικός Γραφέας 22892058 chrysafi.irida@ucy.ac.cy