Πανεπιστημιακή Κοινότητα Πανεπιστημίου Κύπρου
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί μία ζωντανή και δραστήρια κοινότητα, που απαρτίζεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, η οποία συνεχώς αναπτύσσεται, μεταβάλλεται και ανανεώνεται.
 
UnivCommunity620x195