Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της Έδρας UNESCO για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων!

Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των φύλων έχει πρόσφατα εγκαθιδρυθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε μια περιοχή προγραμματικής προτεραιότητας για την ΟΥΝΕΣΚΟ, αυτή της ισότητας και της ενδυνάμωσης των φύλων. Η Έδρα στοχεύει μέσω του πολιτιστικά ποικίλου δικτύου συνεργασίας της να προτείνει και εφαρμόσει ένα νέο παράδειγμα στον τρόπο με τον οποίο τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί της περιοχής, μπορούν να εξεταστούν μέσω της προοπτικής του φύλου. Για την επίτευξη των στόχων της, η Έδρα αναλαμβάνει ένα σύστημα δραστηριοτήτων έρευνας, κατάρτισης, ενημέρωσης και τεκμηρίωσης στο πεδίο των γυναικείων σπουδών – ερευνών και των παρεμβάσεων σε θέματα φύλου.
 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ιδρύματα, ακαδημαϊκοί, κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή συνεργάζονται και δραστηριοποιούνται μέσω της Έδρας στο ζήτημα της ισότητας των φύλων. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να λειτουργήσει όχι μόνο ως κέντρο αριστείας για την τοπική ανάπτυξη σε θέματα ενδυνάμωσης του φύλου, αλλά και ως δυναμικός πόλος σύμπραξης μεταξύ εδρών, δικτύων και ομάδων εργασίας για την επίτευξη των στόχων της ΟΥΝΕΣΚΟ σχετικά με την παγκόσμια προτεραιότητα της ισότητας των φύλων. Το δίκτυο της Έδρας είναι προσεχτικά σχεδιασμένο στο να συμβάλει, ανεξάρτητα από τις γεωγραφικές θέσεις, στη συνεργασία Βορρά - Νότου και Νότου - Νότου, για την προώθηση ενός δημιουργικού διαλόγου και δράσης για τα προβλήματα και τις αρνητικές στάσεις στην κοινωνικοοικονομική, εκπαιδευτική και πολιτική σφαίρα. Από αυτήν την άποψη, το δίκτυο συνεργασίας επιδιώκει να εντοπίσει τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής ώστε να ενεργήσει ως μια δημιουργική δεξαμενή σκέψεων που υποστηρίζει την ανάπτυξη τοπικών πόλων για τη μείωση της διάστασης θεωρίας πράξης στην ισότητα και την ενδυνάμωση των φύλων.
 
Η κάτοχος της Έδρας UNESCO,
Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής