Εκτύπωση
Σχολές και Τμήματα  Συμμετέχοντες
   
Επιστημών της Αγωγής Γιώργος Α. Μαρκουλίδης
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανδρέας Γ. Ανδρέου
Μαθηματικών και Στατιστικής Γιώργος Μιχαηλίδης
Χημείας Σωτήρης Ε. Πρατσίνης