Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε στο κινητό σας την Εφαρμογή Ξενάγησης UnSaLa-CY σε μνημεία και αρχαιολογικές θέσεις στην Κοιλάδα του Ξερού
 
Click the link below to download the UnSaLa-CY mobile-phone app for the on-site tour of monuments and sites in the Xeros River valley