Ερευνητική Ομάδα Ρουμανίας (Universitatea din Oradea – University of Oradea)

 

Monica Liana Secui

Εθνική Συντονίστρια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Ανθρώπινης Ανάπτυξης – Εφηβεία και Ενηλικιότητα, Επιστημονική Έρευνα στην Ψυχολογία
Bora Carmen Hortensia Ερευνήτρια Ψυχολόγος, Ατομική και Ομαδική ψυχολογική Συμβουλευτική Αγωγή, Ψυχοθεραπεία, Ψυχολογική Αξιολόγηση, Επιστημονική Έρευνα στην Ψυχολογία
Alina Ramona Decsei-Radu Ερευνήτρια Βοηθός Καθηγήτρια στη Ψυχολογία, Διδασκαλία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Αγωγής, θεραπείας ζευγαριών και οικογένειας, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Ψυχολογία Ομάδας, Πρακτικές Δραστηριότητες με μαθητές με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίδρασης
Daniela Roman Ερευνήτρια Ψυχολόγος, Ατομική και Ομαδική ψυχολογική Συμβουλευτική Αγωγή, Ψυχολογική Μέτρηση και Αξιολόγηση, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Επιστημονική Έρευνα στην Ψυχολογία
Angelica Ηălmăjan Ερευνήτρια Λέκτορας Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας
Magda Danciu Ερευνήτρια Καθηγήτρια, Σύγχρονη Βρετανική Λογοτεχνία, μετα-θεωρίες προσέγγισης πολιτισμικών πεδίων, πολυπολιτισμικότητα, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών