Καλωσορίσατε στο πρόγραμμα Daphne ΙΙΙ (jls/2008/cfp/dap/2008-1) με τίτλο «Έμμεση επίδραση της βίας: Θυματοποίηση του παιδιού και για δεύτερη φορά της μητέρας- θύματος μέσω της έκθεσης του παιδιού της στη βία εναντίον της. Ευαισθητοποίηση μέσω ερευνητικών αποτελεσμάτων σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης».
 
Ακρωνύμιο = VI.C.T.I.MS (ΘΥΜΑΤΑ)
 
Το έργο VI.C.T.I.MS είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση 4 – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και η Πολιτότητα. Η έρευνα έχει πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ισότητα των Φύλων και την ενδυνάμωση των Γυναικών, με τη συμμετοχή τριών χωρών - συνεργατών: Ιταλίας, Ρουμανίας, και Σλοβακίας.
 
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της συνειδητοποίησης του προβλήματος και στην ευαισθητοποίηση των άμεσα ενδιαφερομένων ομάδων (Γονείς, Μητέρες, Εκπαιδευτικούς, Οργανώσεις Γυναικών, Γονέων, Εκπαιδευτικών και Παιδιών – Μη κυβερνητικές και Κυβερνητικές Οργανώσεις, Σχολικούς φορείς), των εμπλεκομένων (γονιών –παιδιών) και της κοινής γνώμης, καθώς και όλων όσων σχετίζονται άμεσα ή/και έμμεσα με τα παιδιά και ειδικότερα τα παιδιά ηλικίας 9-11 ετών.
 
Η ευαισθητοποίηση αφορά τα έμμεσα επιβλαβή αποτελέσματα της βίας στα παιδιά που γίνονται μάρτυρες της βίας ενάντια στις μητέρες τους και θα επιτευχθεί με α)την έρευνα σε πολλαπλά επίπεδα και διαφορετικούς πληθυσμούς, β) τη διάδοση των αποτελεσμάτων και την παραγωγή υλικού σε διάφορες μορφές για τα αποτελέσματα σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γ) την οργάνωση σεμιναρίων και σειράς μαθημάτων για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά τους για την προστασία των παιδιών που έχουν εκτεθεί στη βία καθώς και για τη εξάλειψη του φαινομένου.
 
Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη
Συντονίστρια του Προγράμματος
Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
 
Έδρα UNESCO για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών