Συλλογή για την Αρχαία Κυπριακή Μεταλλουργία

H Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας φιλοξενεί την πλουσιότατη συλλογή για την αρχαία κυπριακή μεταλλουργία, η οποία δωρήθηκε από τον καθηγητή U. Zwicker (Πανεπιστημιο του Erlangen, Γερμανία) και περιλαμβάνει περισσότερα από 2000 αντικείμενα.

H συλλογή είναι στη διάθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και άλλων αρχαιολόγων που διεξάγουν έρευνα στην Κύπρο. Επίσης, η συλλογή είναι απαραίτητη για το μάθημα της Αρχαιομεταλλουργίας. Για τη μελέτη της συλλογής και των σχετικών αρχαιολογικών ευρημάτων, η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας διαθέτει μικροσκόπια και λοιπό εργαστηριακό εξοπλισμό για την προετοιμασία δειγμάτων.

Συλλογή Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας

Στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας έχει δημιουργηθεί Κέντρο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας, στο οποίο στεγάζονται ποικίλες συλλογές αναφοράς, που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της αρχαίας Κύπρου. Οι συλλογές περιλαμβάνουν δείγματα χλωρίδας, πανίδας, πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, τα οποία συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων, καθώς και των διαφόρων αρμοδίων κυβερνητικών τμημάτων.

H συλλογή είναι στη διάθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και άλλων αρχαιολόγων που διεξάγουν έρευνα στην Κύπρο. Επίσης, η συλλογή είναι απαραίτητη για το μάθημα της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας. Για τη μελέτη της συλλογής και των σχετικών αρχαιολογικών ευρημάτων, η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας διαθέτει μικροσκόπια και λοιπό εργαστηριακό εξοπλισμό.

Αρχαιολογική Συλλογή της Πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Η Συλλογή περιλαμβάνει αρχαία κυπριακά αγγεία, καθώς επίσης και μεταλλικά και λίθινα τεχνουργήματα διαφόρων περιόδων. Η συλλογή αυτή έχει εμπλουτιστεί με αντικείμενα που προέρχονται από δωρεές ιδιωτών.

Φωτογραφικό Αρχείο

Για τη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης, άρχισε τον καταρτισμό φωτογραφικού αρχείου μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και αρχαιολογικών αντικειμένων του Μουσείου της Επαρχίας Πάφου, με την προοπτική να καλυφθεί ολόκληρη η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού μας. Στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας φυλάσσεται επίσης το φωτογραφικό αρχείο της Jοan du Plat Taylοr που αφορά στην Κύπρο.