Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!

Ο αθλητισμός προάγει αξίες απαραίτητες για την συνοχή και την πρόοδο των σύγχρονων κοινωνιών, προάγει το σημαντικότερο αγαθό την υγεία μας. Στόχος μας λοιπόν είναι να καταστήσουμε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας κοινωνά των αθλητικών ιδεωδών μέσω της ενεργής συμμετοχής τους στα διάφορα προγράμματα μας. Ο Αθλητισμός όχι μόνο δεν συγκρούεται με την υπόλοιπη εκπαίδευση, αλλά την υποστηρίζει και την συμπληρώνει. Επιθυμία και στόχος μας είναι οι φοιτητές/ιες του Πανεπιστημίου μας, αποφοιτώντας, εκτός από άρτια καταρτισμένοι/ες επιστήμονες, να έχουν καταστήσει την άθληση μέρος της καθημερινότητάς τους.

Καθηγητής Γεώργιος Κυριαζής,
Πρόεδρος Συμβουλίου Αθλητισμού