Κατάλογος Προσωπικού

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

MICHAEL MICHAEL
22893706
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 113 FEB02
Πανεπιστημιούπολη
Κατέχει Πτυχίο στα Οικονομικά (1980) και Μαστερ στη Οικονομική Στατιστική και Οικονομετρία (1982) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διδακτορικό στα Οικονομικά (1987) από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Μπάφαλο. Εργάστηκε ως Βοηθός Καθηγητής (1987-93) και Αναπληρωτής Καθηγητής (1993-95) στα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, ΗΠΑ. Στη περίοδο 1993-99 ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και από το 1999 μέχρι σήμερα είναι Καθηγητής. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών από το 1997-2002 και από το 2006 μέχρι 2012, μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1997-2002, το 2007-2011 και απο το 2015-2017. Ηταν Συν-Εκδότης του επιστημονικού περιοδικού Ekonomia απο το 2000-2015 και είναι μέλος του Εκδοτικού Συμβουλίου του περιοδικού Review of Development Economics. Είναι Ερευνητικός Συνεργάτης στο Center of Economic Studies and ifo Institute of Economic Research (CESifo) της Γερμανίας. Ηταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου απο το 2003-2013.
Διδασκαλία:  ΟΙΚ 111 - Εισαγωγή στη Μικροοικονομία
                   ΟΙΚ 305 - Διεθνές Εμπόριο
                   ΟΙΚ 306 - Διεθνής Χρηματοοικονομική
                   ΟΙΚ 316 - Οικονομικά της Ευρωπαικής Ένωσης
                   ΟΙΚ 397 - Ερευνητικές Μεθόδοι στα Οικονομικά Ι
                   ΟΙΚ 497 - Ερευνητικές Μεθόδοι στα Οικονομικά ΙΙ
                   ΟΙΚ 605 - Διεθνές  Εμπόριο 
                   ΜΒΕ 5205 - Θέματα Διεθνών Οικονομικών
 
             
Διεθνές Εμπόριο, Δημόσια Οικονομικά, Εμπόριο και Περιβάλλον, Εμπορικές και Φορολογικές Πολιτικές, Διεθνής Κίνηση Κεφαλαίου και Μετανάστευση.
1.    Nikos Tsakiris, Panos Hatzipanayotou and Michael S. Michael, "Strategic Capital Taxation, Tradable Emission Permits, and Global Pollution"  forthcoming, Canadian Journal of Economics
 
2. Panagiotis Karavitis and Michael S. Michael, 2022, “International financial integration in the presence of an international duopoly”, The European Journal of Finance, 28 (8), 825-847..
 
3. Fabio Antoniou, Panos Hatzipanayotou, Michael S. Michael and Nikos Tsakiris, 2022, “Tax Competition in the Presence of Environmental Spillovers”,  International Tax and Public Finance , 29, 600-626.
 
4. Nikos Tsakiris, Panos Hatzipanayotou and Michael S. Michael, 2019,  ”Border Tax Adjustments and Tariff-Tax Reforms with Consumption Pollution”,  Journal of Public Economic Theory, 21 (6), pp. 1107 - 1125.
 
5. Djajic Slobodan, Frederic Docquier and Michael S. Michael,  2019,  "Optimal Education Policy and Human Capital Accumulation in the Context of Brain Drain", Journal of Demographic Economics, 85, pp. 271-303.
 
6.  Nikos Tsakiris, Panos Hatzipanayotou and Michael S. Michael, (2019), “Vertical Fiscal Externalities and Federal Tax-Transfers under Variable Factor Supplies”, CESifo Economic Studies 65 (3), pp.296-317.
 
7. Nikos Tsakiris, Panos Hatzipanayotou and Michael S. Michael, 2018, “The Efficiency of Decentralized Environmental Policies under Global Pollution and Tradable Emission Permits”, Journal of Public Economic Theory, 20 (4). pp. 541-556.
 
8. Nikos Tsakiris, Panos Hatzipanayotou and Michael S. Michael, 2017, "Welfare Ranking of Environmental Policies in the Presence of Capital Mobility and Cross-border Pollution", Southern Economic Journal, 84 (1), pp. 317-336.
 
9. Slobodan Djajic and Michael S. Michael, (2016),"Illegal Immigration, Foreign Aid and the Transit Countries" CESifo Economic Studies, 62, (3), pp. 572-593.
 
10. Michael S. Michael and Panos Hatzipanayotou, 2013, "Pollution and Reforms of Domestic and Trade Taxes towards Uniformity" , International Tax and Public Finance 20, 753-768.
 
11. Hadjiyiannis Costas, Panos Hatzipanayotou and Michael S. Michael, (2013) "Competition for Environmental Aid and Aid Fungibility", Journal of Environmental Economics and Management 65, 1-11.
 
12. Djajic Slobodan, Michael S. Michael and Alexandra Vinogradova (2012), "Migration of skilled workers: Policy interaction between host and source countries," Journal of Public Economics 96, 1015-1024.
 
13. Hadjiyiannis Costas, Panos Hatzipanayotou and Michael S. Michael (2009), "Public Pollution Abatement, Regional Capital Mobility and Tax Competition," Southern Economic Journal 75(3), 703-719.
 
14. Hatzipanayotou Panos, Sajal Lahiri and Michael S. Michael (2005), "Reforms of Environmental Policies in the Presence of Cross-border Pollution and Public-private Clean-up", The Scandinavian Journal of Economics 107 (2) pp. 315-333.
 
15. Michael S. Michael (2003), "International Migration, Income Taxes and Transfers: a Welfare Analysis", Journal of Development Economics Vol.72, pp 401-411.
 
16. Hatzipanayotou Panos, Sajal Lahiri and Michael S. Michael (2002), "Can Cross-Border Pollution Reduce Pollution?", Canadian Journal of Economics, 35 (4), pp 805-818.
 
17. Michael S. Michael, Panos Hatzipanayotou and Stephen M. Miller (1993), "Integrated Reforms of Tariffs and Consumption Taxes", Journal of Public Economics, Vol.52, No.1, pp.417-428.