Τον Δείκτη αβεβαιότητας για την Οικονομική Πολιτική (Economic Policy Uncertainty index, EPU) εισήγαγαν οι Baker, Bloom, και Davis (2016). Πρόκειται για έναν δείκτη ο οποίος ποσοτικοποιεί την οικονομική αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής και βασίζεται σε ανάλυση κειμένου (textual analysis). H κατασκευή του εν λόγω Δείκτη βασίζεται στην καταμέτρηση του αριθμού των άρθρων εφημερίδων που είναι δημοσιευμένα στον έντυπο τύπο και τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία λέξη από κάθε μία από τις ακόλουθες 3 κατηγορίες: Οικονομία (E), Πολιτική (P), και Αβεβαιότητα (U). Μέχρι στιγμής υπάρχουν τα δεδομένα για σχεδόν 30 χώρες παγκοσμίως (εκ των οποίων οι 11 βρίσκονται στην Ευρώπη). Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου κατασκευάζει τον Δείκτη EPU για την κυπριακή οικονομία και αναλύει τις επιδράσεις του στην κυπριακή οικονομία.