Πρόγραμμα

Μήνες

Ημερομηνίες προγραμμάτων

Ώρες & Μέρες

προγραμμάτων

Διαγνωστική

Αιτήσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Τέλος Εγγραφής

(δεν περιλαμβάνεται στα δίδακτρα)

Δίδακτρα

Εαρινό Μη εντατικό πρόγραμμα για Εράσμους

Ιανουάριος – Απρίλιος

14/1/2019 -  19/4/2019

Δευτέρα & Τετάρτη ή Τρίτη & Πέμπτη18:00-21:20

7/1/2019 ώρες 18:00-21:00,

Αίθουσες Α008, Α009, Α019

https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

6/1/2019

€ 20

Δωρεάν* 

Εαρινό Εντατικό

Ιανουάριος – Απρίλιος

14/1/2019 -  19/4/2019

Δευτέρα έως Πέμπτη18:00-21:20

7/1/2019 ώρες 18:00-21:00,

Αίθουσες Α008, Α009, Α019 

https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

6/1/2019

€ 20

€ 400

 
 *Δωρεάν για τους φοιτητές ανταλλαγής με πανεπιστήμιο υποδοχής το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για φοιτητές ανταλλαγής με πανεπιστήμιο υποδοχής άλλο, τα δίδακτρα είναι €200.