13 Μαΐου, 2024

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών εξελέγη ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Κέντρο Αριστείας CYENS Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης

H Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών εξέλεξε για το 2024 ως απλό μέλος στην τάξη Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες τον Κωνσταντίνο Σ. Παττίχη, Καθηγητή στο Τμήμα […]
10 Μαΐου, 2024

COCOON: Καινοτόμο έργο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων κυβερνοασφάλειας στα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου συντονίζει για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό έργο τύπου Innovation Action με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα […]
10 Μαΐου, 2024

Πιλοτικό Πρόγραμμα στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος» για την προώθηση της Ανοιχτής Επιστήμης

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» διακρίνεται τα τελευταία χρόνια για την υιοθέτηση και εφαρμογή καλών πρακτικών σε θέματα Ανοιχτής Επιστήμης (Open Science). Ως […]