Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Shihezi στην Κίνα, 23 Νοεμβρίου 2023

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπείται στη λίστα των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη απήχηση παγκοσμίως από την Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου, 16 Νοεμβρίου 2023
21 Νοεμβρίου, 2023
Ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου στους κορυφαίους και κορυφαίες επιστήμονες παγκοσμίως – Λίστα Stanford 2023, 23 Νοεμβρίου 2023
24 Νοεμβρίου, 2023
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπείται στη λίστα των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη απήχηση παγκοσμίως από την Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου, 16 Νοεμβρίου 2023
21 Νοεμβρίου, 2023
Ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου στους κορυφαίους και κορυφαίες επιστήμονες παγκοσμίως – Λίστα Stanford 2023, 23 Νοεμβρίου 2023
24 Νοεμβρίου, 2023

Συμφωνία Συνεργασίας, με στόχο την ανάπτυξη της συνεργειών στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας υπογράφτηκε την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023, μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Shihezi της Xinjiang στην Κίνα.

Τη Συμφωνία Συνεργασίας, υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Shihezi, η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Chai Zhen. Την Καθηγήτρια Zhen συνόδευε τριμελής αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και διοικητικό προσωπικό.Kατά τη διάρκεια της τελετής παρευρέθηκαν ο Πρέσβης και εκπρόσωποι της Πρεσβείας της Κίνας στην Κύπρο, καθώς και ακαδημαϊκοί και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Βάσει της Συμφωνίας, τα δύο μέρη θα συνεργαστούν για την ανάληψη κοινών ερευνητικών δράσεων, καθώς και για την ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού για σκοπούς διδασκαλίας, έρευνας, ή διαλέξεων και την ανταλλαγή φοιτητών/ριών στο πλαίσιο των σπουδών τους. Ακόμη, μέσω της Συμφωνίας, δίνεται η ευκαιρία στα δύο πανεπιστήμια να συνεργαστούν για τη διοργάνωση κοινών συνεδρίων, σεμιναρίων, ή διαλέξεων.

Κατά την τελετή υπογραφής, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί στενούς δεσμούς με την Κίνα, ιδιαίτερα με την ίδρυση του Ινστιτούτου Κομφούκιος το 2014. Η υπογραφή της Συμφωνίας, συνέχισε, είναι μόνο η αρχή αυτής της συνεργασίας, η οποία θα αναπτυχθεί μέσα από τη συνεργασία των αντίστοιχων Τμημάτων των δύο Πανεπιστημίων. Καταλήγοντας, ο Πρύτανης, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων θα συμβάλει θετικά στην επίτευξη των στόχων των δύο ιδρυμάτων.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Shihezi, Καθηγήτρια Chai Zhen, ανέφερε ότι Κίνα και Κύπρος συνδέονται με κοινά πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών. Η Καθηγήτρια Chai Zhen, εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση ότι η υπογραφή της Συμφωνίας θα ανοίξει νέους ορίζοντες για συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων.

Τέλος, ο Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο, κ. Liu Yantao, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων. Ευχαρίστησε ακόμη τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη συμβολή του Πανεπιστημίου στην ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών, επισημαίνοντας τις σημαντικές συνεργασίες που διατηρεί με πανεπιστήμια στην Κίνα και την ίδρυση του πρώτου Ινστιτούτου Κομφούκιος στην Κύπρο.