Φοιτητές/τριες με οικονομικές δυσκολίες μπορούν να αποταθούν για καθοδήγηση και βοήθεια στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης. Κάθε χρόνο αριθμός φοιτητών/τριών ενισχύεται οικονομικά από το Ταμείο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και από άλλα εξωτερικά ταμεία μετά από εισήγηση του Σωματείου.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για οικονομική βοήθεια από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών μέσω του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε Οκτώβριο, μετά από σχετική ανακοίνωση στις πινακίδες ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Άλλα κρατικά οικονομικά βοηθήματα:

  • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου: www.cyscholarships.gov.cy
  • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Όλες οι πληροφορίες και η αίτηση για την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα (Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικά Επιδόματα) βρίσκονται εδώ