Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής είναι υπεύθυνο για την προκήρυξη βραβείων τα οποία προσφέρονται κάθε χρόνο από χορηγούς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τέτοια Βραβεία είναι τα εξής:

Bραβείο «Έλλης Παναγιώτη Mαλλή» (€1.500)

Το Βραβείο «Έλλης Παναγιώτη Μαλλή» ύψους €1,500 απονέμεται από το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έλλης Μαλλή «Η Παναγία της Λύσης», στη μνήμη της Έλλης Παναγιώτη Μαλλή, στον εκτοπισμένο τελειόφοιτο φοιτητή πρώτου πτυχίου με την υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση, δεδομένου ότι προέρχεται από οικογένεια χαμηλού εισοδήματος.

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται κάθε Ιούλιο στο Γραφείο Φοιτητικής Ζωής της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Ισόγειο Κτιρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Πανεπιστημιούπολη) και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

 

 

Βραβείο «Σταύρου Αγγελίδη» (€850)

Το Βραβείο «Σταύρου Αγγελίδη» ύψους €850 απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου με βάση τα εξής κριτήρια:

  • Δημοσίευση άρθρου στην κατηγορία της διερευνητικής δημοσιογραφίας. Το άρθρο θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο ή σε έντυπα του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και σε φοιτητικά περιοδικά.
  • Συνέπεια σκέψης
  • Ποιότητα γραπτού λόγου
  • Δομή κειμένου
  • Ικανότητα ανάλυσης
  • Πρωτοτυπία προσέγγισης

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο δύο άρθρα από τα οποία θα βραβευθεί μόνο για το ένα και όχι για το σύνολο του έργου. Επίσης, τονίζεται ότι το άρθρο δεν θα πρέπει να έχει φιλοσοφικό χαρακτήρα αλλά διερευνητικό για το οποίο έχει προηγηθεί έρευνα.

Το άρθρο μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό έχει δημοσιευθεί πρέπει να υποβάλλονται κάθε Απρίλιο στο Γραφείο Φοιτητικής Ζωής.

 

 

Βραβείο Εθελοντισμού εις μνήμην Έλενας Μαϊμάρη (€2.000)

 

Το Βραβείο Εθελοντισμού εις μνήμην Έλενας Μαϊμάρη ύψους €2000  απευθύνεται σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές με βάση τα εξής κριτήρια:

 

  • Ενεργά μέλη του Προγράμματος Εθελοντών Φοιτητών (ΠΕΦ) της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
  • Αξιόλογη εθελοντική δράση κοινωνικού/ανθρωπιστικού χαρακτήρα στα πλαίσια του Προγράμματος Εθελοντών Φοιτητών (ΠΕΦ) της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
  • Όλες οι δραστηριότητες που αναφέρονται πιο πάνω θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 3 χρόνια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι η παρουσία σε συνέντευξη.
 
Έντυπα αιτήσεων διατίθενται κάθε Μάρτιο από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, στο Ισόγειο του Κτιρίου 7 στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο www.ucy.ac.cy/fmweb.