Αποφοίτηση

Αίθουσες Συγκέντρωσης Αποφοίτων στις Τελετές Αποφοίτησης

Πρόσκληση Τελετών Αποφοίτησης 2023

Παραλαβή Πτυχίων/Αναλυτικών Βαθμολογιών (20/6/23)

Όλοι οι αναμενόμενοι απόφοιτοι θα μπορούν να προχωρήσουν με ηλεκτρονικές παραγγελίες μετάφρασης αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.ucy.ac.cy/certificates, μετά την παραλαβή του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023.

Οδηγίες για Ηλεκτρονικές Παραγγελίες (μετάφραση πτυχίων/αναλυτικών)

Όλοι οι αναμενόμενοι απόφοιτοι θα πρέπει να κάνουν είσοδο ως «ενεργοί φοιτητές» μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2023 όπου και θα κλείσει ο λογαριασμός τους στα συστήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πληροφορίες Φωτογράφισης - Βιντεογράφησης - Graduation Photos Brochure

Έντυπο Παραγγελίας Φωτογραφιών

Παραγγελία Τηβέννου

Αίτηση για Βραβείο «ΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΛΛΗ

Η Σύγκλητος ενέκρινε τη διεξαγωγή έξι (6) ξεχωριστών Τελετών Αποφοίτησης για το έτος 2023 για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς αποφοίτους ως ακολούθως:

- Ιατρική Σχολή – Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

- Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλοσοφική Σχολή – Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

- Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών – Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

- Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής – Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023

- Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης – Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023

- Πολυτεχνική Σχολή – Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023
Τίτλος σπουδών απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα/κατεύθυνση, βάσει ειδικού προγράμματος σπουδών, που καθορίζεται από Τμήμα ή Τμήματα.
Οι φοιτήτριες/τες που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του πτυχίου τους το Εαρινό Εξάμηνο 2022-23, θα πρέπει να καταχωρήσουν την αίτηση Αποφοίτησής τους, από την Πέμπτη 23/03/23 μέχρι και την Δευτέρα 24/04/23 στο «Σύστημα Δήλωσης Αποφοίτησης» στον ακόλουθο σύνδεσμο: Σύστημα Δήλωσης Αποφοίτησης.

Επισημαίνεται ότι οι Τελετές Αποφοίτησης θα πραγματοποιηθούν τέλη Ιουνίου 2023. Οι απόφοιτοι/ες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις αποφοιτήσεις τον Ιούνιο 2023 θα κληθούν να δηλώσουν ξανά στο ίδιο σύστημα, τη συμμετοχή τους στην Τελετή Αποφοίτησης. Θα σταλεί ανακοίνωση τέλη Μαΐου.
Το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement – DS) αποτελεί ένα επεξηγηματικό έγγραφο το οποίο χορηγείται σε όλους τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, προπτυχιακού επιπέδου και μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ), μαζί με το πτυχίο τους. Το Παράρτημα Διπλώματος δεν αποτελεί υποκατάστατο του πρωτότυπου πτυχίου ή διπλώματος αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητός σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα έκδοσής του. Παρέχεται δωρεάν στους αποφοίτους και περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών του κάθε αποφοίτου. Παράρτημα Διπλώματος σε αποφοίτους προπτυχιακού επιπέδου
Ανάμεσα στους κύριους στόχους του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η δημιουργία μιας δια βίου κοινότητας αποφοίτων, αλλά και λοιπών μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσα από την προσφορά ενημέρωσης, υπηρεσιών και ευκαιριών για ουσιαστική συμμετοχή και εμπλοκή. Προσμένουμε στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της υπερηφάνειας και της εθελοντικής και φιλανθρωπικής προσφοράς των αποφοίτων απέναντι στην πνευματική τους μητέρα.

Απόφοιτοι/τες