Αποφοίτηση

Τίτλος σπουδών απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα/κατεύθυνση, βάσει ειδικού προγράμματος σπουδών, που καθορίζεται από Τμήμα ή Τμήματα.
Σύστημα Δήλωσης Αποφοίτησης
Το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement – DS) αποτελεί ένα επεξηγηματικό έγγραφο το οποίο χορηγείται σε όλους τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, προπτυχιακού επιπέδου και μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ), μαζί με το πτυχίο τους. Το Παράρτημα Διπλώματος δεν αποτελεί υποκατάστατο του πρωτότυπου πτυχίου ή διπλώματος αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητός σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα έκδοσής του. Παρέχεται δωρεάν στους αποφοίτους και περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών του κάθε αποφοίτου. Παράρτημα Διπλώματος σε αποφοίτους προπτυχιακού επιπέδου
Πληροφορίες για Τελετές Αποφοίτησης
Ανάμεσα στους κύριους στόχους του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η δημιουργία μιας δια βίου κοινότητας αποφοίτων, αλλά και λοιπών μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσα από την προσφορά ενημέρωσης, υπηρεσιών και ευκαιριών για ουσιαστική συμμετοχή και εμπλοκή. Προσμένουμε στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της υπερηφάνειας και της εθελοντικής και φιλανθρωπικής προσφοράς των αποφοίτων απέναντι στην πνευματική τους μητέρα.

Απόφοιτοι/τες