Απόφοιτος (Εκδίδεται κάθε εξάμηνο)

Εξαμηνιαίο περιοδικό για τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ύλη του περιλαμβάνει τα κυριότερα νέα του Πανεπιστημίου, άρθρα και συνεντεύξεις αποφοίτων, κοινωνικά νέα των αποφοίτων, παρουσιάσεις σχετικά με δραστηριότητες της πανεπιστημιακής και ακαδημαϊκής κοινότητας, δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Γραφείου Αποφοίτων κλπ.

Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής (Γραφείο Αποφοίτων).