Ημερομηνία Τίτλος Διεξήχθηκε από 
Δεκέμβριος 2022 Έρευνα αξιοπιστίας: πρώτοι στις προτιμήσεις εργοδοτών οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου StockWatch & RAI Consultants
Δεκέμβριος 2021 Έρευνα μεταξύ των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου για σκοπούς προσδιορισμού της απασχολησιµότητάς τους  Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων ΠΚ
Ιούνιος 2020 Έρευνα ενημέρωσης στοιχείων των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων & Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου ΠΚ
Δεκέμβριος 2019 Συγκέντρωση οικονομικών πόρων από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων
Οκτώβριος 2019 Οι προτιμήσεις των αποφοίτων σε δράσεις και εκδηλώσεις που τους παρέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων
Οκτώβριος 2019 Έρευνα αξιοπιστίας: πρώτοι στις προτιμήσεις εργοδοτών οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου  StockWatch & RAI Consultants
Οκτώβριος 2017 & 2018 Έρευνα αξιοπιστίας: πρώτοι στις προτιμήσεις εργοδοτών οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου  StockWatch & RAI Consultants
Ιανουάριος 2017 Έρευνα για τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου  Γραφείο Αποφοίτων
Δεκέμβριος 2015 Η εργοδότηση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου Γραφείο Αποφοίτων
Ιούνιος 2010 Έρευνα μεταξύ αποφοίτων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό  Γραφείο Αποφοίτων & CYMAR Market Reasearch Ltd
Νοέμβριος 2009 Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας για επαγγελματική σταδιοδρομία αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου Γραφείο Αποφοίτων & CYMAR Market Reasearch Ltd
Μάρτιος 2007 Έρευνα για την πoιότητα των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου  Γραφείο Αποφοίτων & RAI Consultants Public Ltd
Μάιος 2004 Το ερευνητικό έργο των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου Πρυτανεία & Βιβλιοθήκη ΠΚ