ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

Οι υποβολές, στα Αγγλικά, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 30 σελίδες Α4 σε απόσταση μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων των διαγραμμάτων και των πινάκων. Οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν διαγράμματα και απλές θεωρητικές έννοιες που απεικονίζονται με διαγράμματα. Εάν υπάρχουν οικονομετρικά αποτελέσματα, αυτά θα πρέπει να συζητηθούν στο έγγραφο με μη τεχνικό τρόπο, σε ένα παράρτημα ή τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα σε ξεχωριστό, δημόσια προσβάσιμο έγγραφο..

Τα χειρόγραφα πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στο erc@ucy.ac.cy, bozani.vasiliki@ucy.ac.cy

Η βρετανική ή αμερικανική ορθογραφία είναι αποδεκτή με την προϋπόθεση ότι η χρήση είναι συνεπής. Χρησιμοποιήστε τη γραμματοσειρά Book Antiqua 11 pt. Οι ενότητες/υποενότητες πρέπει να αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Οι παράγραφοι δεν πρέπει να είναι αριθμημένες. Οι σημειώσεις πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο και να τοποθετούνται ως υποσημειώσεις. Για υποσημειώσεις Βιβλίο Antiqua 9pt πρέπει να χρησιμοποιείται μονό διάστημα..

Μια περίληψη (αγγλικά και ελληνικά) της εργασίας, που δεν υπερβαίνει τις 150 λέξεις, θα πρέπει να συνοδεύει το άρθρο. Χρησιμοποιήστε το Book Antiqua 10pt. Επίσης, παρέχετε έως και έξι λέξεις-κλειδιά κατάλληλες για διαδικτυακούς σκοπούς αναζήτησης. Θα πρέπει επίσης να δοθούν λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση των συγγραφέων, τις πλήρεις ταχυδρομικές διευθύνσεις, και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Οι πίνακες και τα σχήματα δεν πρέπει να εισάγονται στις σελίδες του χειρογράφου, αλλά να παρέχονται σε ξεχωριστό αρχείο Excel, χρησιμοποιώντας ξεχωριστό φύλλο για κάθε πίνακα/σχήμα. Η επιθυμητή θέση για κάθε πίνακα και σχήμα πρέπει να αναφέρεται στο κείμενο.

Όλοι οι πίνακες και τα σχήματα θα πρέπει να είναι αριθμημένα ξεχωριστά με τους τίτλους τους πληκτρολογημένους στο Book Antiqua 11pt, πλάγιους χαρακτήρες, πεζά κεφαλαίων προτάσεων.

Όλες οι λεζάντες για τα σχήματα και τους πίνακες (συμπεριλαμβανομένων των πηγών και των επιβεβαιώσεων) πρέπει να παρατίθενται στην επιθυμητή θέση για το γράφημα/πίνακα και να μην περιλαμβάνονται στο ίδιο το γράφημα/πίνακα. Και πάλι, χρησιμοποιήστε τη γραμματοσειρά Book Antiqua 9pt.

Όλα τα γραφήματα πρέπει να εισάγονται χωριστά, όχι σε πίνακες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τελείες; οι γραμμές/ράβδοι θα πρέπει να διαφοροποιούνται κατά πάχος, τύπο, ή δομή. Οι ονομασίες πρέπει να τοποθετούνται στο κάτω μέρος του γραφήματος. Το μέγεθος των γραμματοσειρών πρέπει να οριστεί σε 9 pt.

Όλες οι εξισώσεις πρέπει να εισαχθούν χρησιμοποιώντας τη λέξη equation editor και όχι ως εικόνες.

Για τη δική σας διευκόλυνση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πρότυπο.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Το σύστημα αναφορών του Χάρβαρντ, που προτιμάται σε αυτό το περιοδικό, χρησιμοποιεί το όνομα του συγγραφέα, την ημερομηνία δημοσίευσης και, μετά το παρατιθέμενο υλικό, τις αναφορές της σελίδας, ως κλειδί για τις πλήρεις βιβλιογραφικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στη λίστα των Αναφορών.