Καλωσορίσατε στη σελίδα του Εργαστηρίου Βάσεων Δεδομένων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Από το 2010 λειτουργεί στη Σχολή το Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, το οποίο στηρίζει τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, τις ερευνητικές μονάδες και τους φοιτητές της Σχολής σε θέματα που αφορούν ερευνητικές δραστηριότητες, αναζήτηση και επεξεργασία στοιχείων, προσβάσεις σε πηγές δεδομένων, συνδρομές και ενημέρωση για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα πιο πάνω. Επίσης παρέχει συμβουλευτικές και διδακτικές υπηρεσίες ως προς τη χρήση λογισμικών και διατηρεί αρχείο δεδομένων που σχετίζονται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Σχολής.

Προσβάσεις σε:

Υπεύθυνος Λειτουργός Εργαστηρίου:
Μάριος Κυριάκου
Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Βάσεων Δεδομένων)

email: [email protected]
τηλ: +357 2289 3722