Γενικές Πληροφορίες

Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε το 1996. Είναι η κατεξοχήν Σχολή των Γραμμάτων και του Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Την Φιλοσοφική Σχολή αποτελούν τρία Τμήματα (Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) και τρία Καθιδρύματα (Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Πολιτιστικό Κέντρο, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας).

Προσφέρονται Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν στα εξής πτυχία:

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών:

 • Πτυχίο Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας
 • Μάστερ και Διδακτορικό στην Νεοελληνική Φιλολογία
 • Μάστερ και Διδακτορικό στις Βυζαντινές Σπουδές (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
 • Δευτερεύον στην Βυζαντινή και Νέα Ελληνική Φιλολογία

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας:

 • Πτυχίο Κλασικών Σπουδών
 • Πτυχίο Φιλοσοφίας
 • Μάστερ και Διδακτορικό στις Κλασικές Σπουδές
 • Δευτερεύον στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 • Δευτερεύον στη Φιλοσοφία 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας:

 • Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Κατεύθυνση Αρχαιολογίας
 • Κατεύθυνση Ιστορίας
 • Κατεύθυνση Ιστορίας της Τέχνης
 • Μάστερ και Διδακτορικό στην Μεσογειακή Αρχαιολογία
 • Μάστερ και Διδακτορικό στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
 • Μάστερ και Διδακτορικό στις Βυζαντινές Σπουδές (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών)Διδακτορικό στον Παραδοσιακό Πολιτισμό (16ο-20ό αι.) Δευτερεύον στην Ιστορία
 • Δευτερεύον στην Αρχαιολογία