Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές:
Κινητικότητα για Τοποθετήσεις (φοιτητές και νέοι απόφοιτοι) :
Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία
Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση

Μεικτά Εντατικά Προγράμματα (BIP)


ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
  
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.
Το νέο Πρόγραμμα, που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2014, διαδέχεται και αντικαθιστά τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης 2007-2013, Νέα Γενιά σε Δράση και άλλα Διεθνή Προγράμματα όπως το Erasmus Mundus και το Tempus.
Tο Πρόγραμμα Erasmus+ συνεχίζει να υποστηρίζει δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων) όπως επίσης και σε τομείς της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Επικεντρώνεται ειδικά στην κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτών, στην αλλαγή υφιστάμενων δομών και στην μεγαλύτερη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης με χώρες εκτός ΕΕ.
Απευθύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους φοιτητές, καθηγητές εκπαιδευτές και νέους. Από το 2014 μέχρι το 2020 μέχρι 5 εκατομμύρια άτομα θα επωφεληθούν από τις δραστηριότητες του για εκπαίδευση ή κατάρτιση στο εξωτερικό.
To Πρόγραμμα Erasmus+ περιλαμβάνει τρεις βασικούς τύπους δράσεων:
  • (α) Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων
  • (β) Βασική Δράση 2: Στρατηγικές συμπράξεις
  • (γ) Βασική Δράση 3: Υποστήριξη για αλλαγή πολιτικής στα Κράτη Μέλη
Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές, οι φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν από 3 μέχρι 12 μήνες της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς σε άλλο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο χωρίς να επηρεαστούν οι σπουδές ή η αναγνώριση των μαθημάτων τους.
Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 Κινητικότητα φοιτητών για Tοποθετήσεις, οι φοιτητές τοποθετούνται για κατάρτιση σε εταιρίες ή οργανισμούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 2 μέχρι 12 μήνες για απόκτηση εργασιακής πείρας στον τομέα των σπουδών τους.

Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία, τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορούν να διδάξουν σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο για περίοδο από 2 μέρες μέχρι 2 μήνες με μίνιιμουμ ώρες διδασκαλίας τις 8.

Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση, διδακτικό και άλλο προσωπικό (π.χ. διοικητικό) μπορεί να καταρτιστεί σε άλλο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή οργανισμό/εταιρεία στην Ευρώπη από 2 μέρες μέχρι 2 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες για θέματα που αφορούν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ μπορείτε να επικοινωνείτε με την
Ιδρυματική Συντονίστρια ERASMUS, κα Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου και την Λειτουργό A’ του Γραφείου Κινητικότητας κα Έμμα Ζένιου στο [email protected].

ERASMUS UNIVERSITY CHARTER 2021-2027

UNIVERSITY OF CYPRUS ERASMUS CODE: CY NICOSIA01

UNIVERSITY OF CYPRUS PIC CODE: 999835843
UNIVERSITY OF CYPRUS ERASMUS OID: E10208585