ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ :
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023
Όλοι οι εισερχόμενοι φοιτητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του προγράμματος Erasmus+ ή μέσω άλλων συμφωνιών συνεργασίας, πρέπει να υποδειχθούν επίσημα, από τα πανεπιστήμιά τους.
Μία διαπανεπιστημιακή συμφωνία Erasmus+ ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ανταλλαγής ( είτε διαπανεπιστημιακή ή διατμηματική ) θα πρέπει να υφίσταται για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, μεταξύ των εγχώριων πανεπιστημίων των φοιτητών και του Πανεπιστημίου Κύπρου, εντός του σχετικού θεματικού πεδίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Όλα τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, πρέπει να χρησιμοποιούν την διαδικτυακή πλατφόρμα για να καταχωρήσουν τις υποδείξεις των φοιτητών τους. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ να υποδείξουν τους εαυτούς τους. Τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, θα λάβουν σχετική ενημέρωση και σύνδεσμο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Να σημειωθεί ότι, όλα τα στοιχεία στην αίτηση υπόδειξης θα πρέπει να συμπληρωθούν και στην περίπτωση που κάποια απολείπουν, οι αιτήσεις δεν θα εξετάζονται.
Όλοι οι υποδεδειγμένοι φοιτητές, θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με τα έγγραφα των αιτήσεων, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες.
Οι προθεσμίες για τις παραλαβές των υποδείξεων είναι:
 • Χειμερινό Εξάμηνο και για όλη την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023: 1η Μαΐου 2022
 • Εαρινό Εξάμηνο 2022-23: 1η Οκτωβρίου 2022

ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Τα έντυπα που απαιτούνται για τις αιτήσεις είναι:
 • Αίτηση Erasmus+ (ο σύνδεσμος θα αποστέλλεται στους φοιτητές, μετά τις υποδείξεις)
 • Συμφωνία Εκμάθησης / Learning Agreement (Οι φοιτητές θα πρέπει να το συμπληρώνουν διαδικτυακά στην πλατφόρμα learning-agreement.eu )
 • Πιστοιποιητικό Αγγλικής γλώσσας Β2 ή/και γνώση Ελληνικής γλώσσας  (επίσημα πιστοποιητικά οπως IELTS, IGCSE, και TOEFL ή επίσημα πιστοποιητικά από τα εγχώρια Πανεπιστήμια που παρέχονται στους φοιτητές που παρακολούθησαν μαθήματα γλωσσών μέχρι το επίπεδο Β2 και αναγράφονται στις αναλυτικές βαθμολογίες)
 • Αναλυτικές Βαθμολογίες από τα Πανεπιστήμια Καταγωγής
 • Αντίγραφα άλλων πτυχίων (προπτυχιακών / μεταπτυχιακών) στην περίπτωση μεταπτυχιακών – διδακτορικών φοιτητών ανταλλαγής
 •  Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ( αναλόγως με ποιο έγγραφο δηλώθηκε κατά την αίτηση Erasmus+)
Οι προθεσμίες για τις παραλαβές των εγγράφων είναι:
 • Χειμερινό Εξάμηνο και για όλη την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023: 20 Μαΐου 2022
 • Εαρινό Εξάμηνο 2022-23:   20 Οκτωβρίου 2022
Click here for the procedures in detail and the deadlines for 2022-2023

ΣΤΕΓΑΣΗ
Υπάρχει περιορισμένος αριθμός δωματίων που είναι διαθέσιμα. Οι αιτήσεις στέγασης, εάν ο αριθμός τους υπερβαίνει τα διαθέσιμα δωμάτια, εξετάζονται βάσει χρονολογικής προτεραιότητας.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για στέγαση είναι :
 • Χειμερινό Εξάμηνο  2022-2023: 15η Ιουνίου 2022
 • Εαρινό Εξάμηνο 2022-23: 15η Νοεμβρίου 2022
Περισσότερες πληροφορίες για την στέγαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο housing@ucy.ac.cy,
ή μέσω της ιστοσελίδας www.ucy.ac.cy/housing/el

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Υπάρχουν τμήματα τα οποία προσφέρουν μαθήματα και στην Αγγλική γλώσσα. Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών σπουδών, παρέχει μαθήματα στην Γαλλική και στην Γερμανική γλώσσα.
Στα τμήματα όπου δεν προσφέρονται μαθήματα στα Αγγλικά, υπάρχουν ελληνόφωνα μαθήματα τα οποία μπορούν να επιλεχθούν από φοιτητές Erasmus,  με την προυπόθεση ότι υπάρχει η παροχή βιβλιογραφίας, εργασιών,  και εξέτασης στην αγγλική γλώσσα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι εισερχόμενοι φοιτητές και τα πανεπιστήμια καταγωγής τους, λαμβάνουν πρωτότυπες αναλυτικές βαθμολογίες με όλους τους βαθμούς, αξιολογήσεις, μαθήματα και μονάδες ECTS,  που κατοχυρώθηκαν κατά την διάρκεια της κινητικότητας.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας προσφέρονται από το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου, δωρεάν για τους εισερχόμενους φοιτητές, των προγραμμάτων ανταλλαγής. 
Προσφέρονται 2 τύποι μαθημάτων:
 • Ταχύρρυθμα μαθήματα 13 εβδομάδων : Ο κύκλος αυτός προσφέρεται 2 φορές τον χρόνο, σε κάθε εξάμηνο. Η πρώτη δέσμη μαθημάτων από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο, ενώ η δεύτερη από Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο. Τα μαθήματα αυτά, προσφέρονται για όλα τα επίπεδα.
 • Μαθήματα 26 εβδομάδων : Ο κύκλος αυτός, διεξάγεται καθ’ όλη την ακαδημαϊκή χρονιά.
 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Σχολείο στο smgreek@ucy.ac.cy

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ERASMUS+
Οι εισερχόμενοι φοιτητές που υποδεικνύονται εκτός του προγράμματος Erasmus+, πρέπει να χρησιμοποιούν τα ακόλουθα έντυπα:
 • Αίτηση
 • Συμφωνία Εκμάθησης
 • Πρόσφατη Αναλυτική βαθμολογία από Πανεπιστήμιο Καταγωγής
 • Επίσημο Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (IELTS, IGCSE, TOEFL κ.τ.λ)
 • Σε περίπτωση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών, απαιτείται η προσκόμιση του Πτυχίου.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ