ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ» (Network for Medieval Arts & Rituals – NetMAR)

ONISILOS – 2nd CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
25 Οκτωβρίου, 2023
NetMAR Formally Concluded During a Well-Attended Conference on 04 December 2023
13 Δεκεμβρίου, 2023