Κατάλογος Προσωπικού

Διοικητικό Προσωπικό

Το University of Cyprus Staff Directory έχει 479 εγγεγραμμένους χρήστες

Κριτήρια αναζήτησης

Όνομα
Οντότητα
Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΤΑΝΟΥ ΜΥΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
...
22893880
ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΑΝΤΡΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
...
22894146
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Πληροφορικής
...
22892725
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
...
22894175
ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
...
22893555
ΕΦΕ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
...
ΖΑΒΕΡΔΑ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΝΗ
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
...
22894423
ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Πολυτεχνική Σχολή
...
22894428
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22894226
ΖΕΜΠΥΛΑ-ΚΑΛΛΗ ΑΝΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
...
22894142
ΖΕΝΙΟΥ ΕΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
...
22894281
ΖΥΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22892528
ΖΥΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
...
ΖΩΜΕΝΗ-ΑΣΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ
ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
...
22894365
ΗΛΙΑ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΤΕΧΝΙΚΟΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22894261
ΗΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22894200
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
...
ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΥΜΝΑΣTHΣ/ΡΙΑ
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
...
22894184
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ A
Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας
...
22894087
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
...
22894164
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΕΣΤΗΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22894256
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Οικονομικές Υπηρεσίες
...
22894110
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οικονομικές Υπηρεσίες
...
22894120
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ-ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗ ΕΜΙΛΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας
...
22894081
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
...
22892051
ΘΩΜΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
...
22895144
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τεχνικές Υπηρεσίες
...
22894235
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ-ΚΑΣΙΝΟΥ ΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
...
22894039
ΙΑΣΟΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών
...
22893554
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
...
22893549 / 22892031