Εκδήλωση με θέμα: ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Υπουργείου Γεωργίας
9 Σεπτεμβρίου, 2022
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
15 Σεπτεμβρίου, 2022