Θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης Ειδικών Επιστημόνων Έρευνας (PhD / Master’s) στο ΚΟΕ

«Η Κίνα στην Παγκόσμια Οικονομία» – Ετήσια Δημόσια Διάλεξη Σερ. Πισσαρίδη
28 Μαρτίου, 2024
Δημόσια Διάλεξη Καθηγητή Edward I. Altman στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
30 Απριλίου, 2024