Ετήσια Διάλεξη Υπουργού Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου – 2/11/2023

Νέες Θέσεις: Ειδικοί Επιστήμονες Έρευνας (PhD / Master’s)
7 Σεπτεμβρίου, 2023
Έδρα UNESCO για την Ισότητα των φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
3 Νοεμβρίου, 2023