Όροι Η’ Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος