8 Νοεμβρίου, 2022

Αίτηση – Ζ’ Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος

Αίτηση
30 Αυγούστου, 2022

Ζ’ Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος

Συνδιοργάνωση Πανεπιστημίου Κύπρου και Ιδρύματος Τηλέμαχος Κάνθος Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος έχουν αναλάβει την από κοινού διοργάνωση του «Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος […]
10 Σεπτεμβρίου, 2020

ΣΤ’ Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος

ΣΤ’ Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος – Προκήρυξη – Όροι του Διαγωνισμού – Αίτηση συμμετοχής – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων