Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα του διεπιστημονικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τον τίτλο «Γαλακτοφόροι Μαστοί: Μητρότητα και Θηλασμός στην Αρχαιότητα και το Βυζάντιο (4ος αι. π.Χ.-7ος αι. μ.Χ.)»

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας») και εκπονείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη συνεργασία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου και του Συνδέσμου Θηλασμού «Δώρο Ζωής». Την ερευνητική ομάδα του προγράμματος απαρτίζουν ερευνήτριες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και επιστήμονες από πανεπιστήμια του εξωτερικού (Cardiff University, Case Western Reserve University, Institute of Historical Research of the National Hellenic Research Foundation, Open University of Israel, University of Edinburgh, University of Verona, Harvard University).

Το συναπάντημα θεωρητικών πολιτισμικής ιστορίας με ερευνητές ιατρικής και πρακτικούς υγείας, καθώς και η εστίαση της έρευνας και των δράσεων του προγράμματος στην αλληλεπίδραση παρελθόντος- παρόντος καθίστανται το κλειδί για την επίτευξη ενός  βασικού διπλού στόχου: α) του εμπλουτισμού της ιστορικής έρευνας περασμένων κοινωνιών (Ελληνιστική αρχαιότητα και Βυζάντιο) και β) της προώθησης σύγχρονων συζητήσεων, πρακτικών και πολιτικών σχετικών με τη βιωσιμότητα, τη μητρότητα και τον θηλασμό.Connect with us


This post is also available in: EN