Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει Open Day την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00-19:00 στον αίθριο χώρο του Κτιρίου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, στην Πανεπιστημιούπολη με σκοπό την ενημέρωση υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών. Πρόκειται για μια εκδήλωση, που θα περιλαμβάνει ενημερωτική έκθεση με σταθμούς πληροφόρησης, οι οποίοι θα στελεχώνονται από ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου.