Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

 

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Χημείας

 

Ιατρική Σχολή

 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Νομικής

Τμήμα Ψυχολογίας

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Οικονομικών

 

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας