Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!

Όραμα του ΠΑΚΕΠΕ είναι να αποτελέσει ένα συνδετικό παράγοντα μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας εν γένει παρέχοντας τεκμηριωμένες προτάσεις που συμβάλλουν τόσο στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης όσο και στη χάραξη πολιτικής και στην κοινωνική πρόοδο γενικότερα.