Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει να επιδείξει πλούσιο εκδοτικό και συγγραφικό έργο. Η ενημέρωση για την έρευνα, τη διδασκαλία και τις ποικίλες άλλες επιστημονικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου διοχετεύεται προς την κοινωνία μέσα από τις εκδόσεις του Ιδρύματος.

Πλούσιο συγγραφικό έργο έχει να επιδείξει το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου, όπως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει μέσα από τις προσωπικές ιστοσελίδες του προσωπικού, τις σχετικές ιστοσελίδες των τμημάτων, καθώς και από σχετικές εκδόσεις.

Ο κυριότερος όγκος των ενημερωτικών εκδόσεων του Πανεπιστημίου παράγεται από το Γραφείο Εκδόσεων του Πανεπιστημίου. Η εκδοτική ομάδα συνεργάζεται με τις πανεπιστημιακές αρχές, τις σχολές, τα τμήματα, τις υπηρεσίες και με ειδικές επιτροπές ή άλλα σώματα για τη συλλογή της ύλης, η οποία τυγχάνει επεξεργασίας και επιμέλειας από το αρμόδιο προσωπικό του Τομέα. Με τη διαδικασία αυτή παράγονται εκδόσεις όπως οι ακόλουθες:

  • Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων.
  • Οδηγοί προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά και αγγλικά.
  • Διάφορες ειδικές εκδόσεις, όπως οι τελετές αναγόρευσης σε επίτιμους διδάκτορες, το αφιέρωμα στα δεκάχρονα του Πανεπιστημίου, εκδόσεις για τις Ετήσιες Διαλέξεις εις Μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη κ.ά.
  • Ποικίλα ενημερωτικά έντυπα, αφίσες, προσκλήσεις για διάφορες εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου, ετήσιο Ημερολόγιο που διανέμεται στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό κ.λπ.

Ενημερωτικές εκδόσεις παράγονται, επίσης, από άλλες υπηρεσίες, όπως την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, που αφορούν κατά κύριο λόγο τους φοιτητές. Στο εκδοτικό έργο ξεχωρίζει και η παραγωγή βιβλίων από το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου (Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής). Τα βιβλία αυτά παράγονται με την ευκαιρία θεατρικών παραστάσεων του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. Οι εκδόσεις αυτές σελιδώνονται και παράγονται εκτός Πανεπιστημίου σε συνεργασία με ιδιώτες. Oι σχολές, τα τμήματα, οι ερευνητικές μονάδες και άλλες οντότητες του Πανεπιστημίου εκδίδουν μια ποικιλία από έντυπα, όπως οδηγούς σπουδών, επιστημονικά προφίλ, αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών, ενημερωτικά έντυπα και δελτία, αφίσες κ.ο.κ.

Η συμβολή του Πανεπιστημίου στην εκδοτική δραστηριότητα εμπλουτίστηκε με την ίδρυση και τη λειτουργία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου (ΠΑΝ.Ε.ΚΥ). Στόχος των ΠΑΝ.Ε.ΚΥ είναι η στήριξη και η προώθηση της συγγραφικής δραστηριότητας, δίνοντας βήμα στην πνευματική παραγωγή στην Κύπρο αλλά και, ευρύτερα, στο χώρο του μείζονος ελληνισμού και διεθνώς. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου έχουν στόχο την προαγωγή και διάδοση της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και του κοινωνικού προβληματισμού μέσα από την παραγωγή και διακίνηση βιβλίων στους πιο κάτω τομείς: διδακτικά και ερευνητικά συγγράμματα, ελληνικά γράμματα, τέχνες, κυπρολογικές εκδόσεις και, γενικά, εκδόσεις που προωθούν το στόχο της «κοινωνικής προσφοράς» του Πανεπιστημίου Κύπρου και προάγουν τον πολιτισμό και την παράδοση κ.λπ.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Κύπρου παράγει περιοδικές εκδόσεις, όπως είναι το ενημερωτικό δελτίο Κοινότητα και το περιοδικό Απόφοιτος.