Πρόεδρος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τούρκικων και Μεσανατολικών Σπουδών

 

Αντιπρόεδρος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τούρκικων και Μεσανατολικών Σπουδών

 

Μέλη

Αναπληρωτής Καθηγητής Τούρκικων και Μεσανατολικών Σπουδών

Επίκουρη Καθγήτρια Τούρκικων και Μεσανατολικών Σπουδών

 

Λέκτορας Τούρκικων και Μεσανατολικών Σπουδών

 

Λέκτορας Τούρκικων και Μεσανατολικών Σπουδών
Ζήνωνας Τζιάρρας
Λέκτορας Τούρκικων και Μεσανατολικών Σπουδών

Εκπρόσωποι φοιτητών
Μιλέβα Ανδρέου
Βασιλική Δημητρίου