Παρουσίαση βιβλίου «Γράμματα στους καιρούς  γραφές και χαράξεις» του γ. Α. Κωνσταντίνου

Η ΕΜοΜεΤ εξασφάλισε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Κύπρο – MSCA DN “StoryPharm” 4,1 εκ. ευρώ
15 Απριλίου, 2024
International symposium CeMAR – ZeMas: “Storytelling as Pharmakon in Antiquity and the Middle Ages”
26 Απριλίου, 2024