Επιστημονική Ημερίδα: ” Τα Οκτωβριανά στην Κύπρο και ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος” – Πρόσκληση