Πρόγραμμα Cyprus Steame Festival 1 και 2 Δεκεμβρίου 2023

MathClub παρουσιάζει: “Ερευνώντας τα όρια της ανθρώπινης ζωής με την βοήθεια της θεωρίας ακραίων τιμών”
9 Νοεμβρίου, 2023
MathClub παρουσιάζει: “Ερευνώντας τα όρια της ανθρώπινης ζωής με την βοήθεια της θεωρίας ακραίων τιμών Μέρος Β”
23 Νοεμβρίου, 2023