Βραβείου EY Εις Μνήμην Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου (Υποβολή Υποψηφιοτήτας)