Πρόσκληση σε διάλεξη με θέμα: “Η Πυθαγόρεια αντίληψη για τη Φιλοσοφία, τα Μαθηματικά και τη Μουσική” (21/02/2024)

Δημοσίευση Προπτυχιακής Φοιτήτριας
13 Δεκεμβρίου, 2022
Βραβείο Προέδρου Κυπριακής Δημοκρατίας στον απόφοιτο του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής
20 Ιουνίου, 2023