Νέες προοπτικές για τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους

Κατάταξη Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής στην κατάταξη των Times Higher Education
1 Νοεμβρίου, 2023
MathClub παρουσιάζει: “Ερευνώντας τα όρια της ανθρώπινης ζωής με την βοήθεια της θεωρίας ακραίων τιμών”
9 Νοεμβρίου, 2023