Γραφείο Εκδόσεων

Γιάννης Ιωάννου

Λειτουργός Πανεπιστημίου
Επικεφαλής Γραφείου
Τηλ.: 2289 4289
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Κορίνα Κοιλιάρη

Λειτουργός Πανεπιστημίου
Tηλ.: 2289 4314
Hλ. διεύθυνση: [email protected]

Λειτουργός Πανεπιστημίου
Γραφείο Εκδόσεων
Τηλ.: 2289 4027
Ηλ.διεύθυνση:  [email protected]
Τεχνικός Γραφίστας
Γραφείο Εκδόσεων
Tηλ.: 2289 4310
Hλ. διεύθυνση:  [email protected]
Τεχνικός Γραφίστας
Γραφείο Εκδόσεων
Tηλ.: 2289 4308
Hλ. διεύθυνση:  [email protected]

Γραφέας, Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων
Τηλ.: 2289 4356
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Μαρίζα Λαμπίρη
Λειτουργός Α’
Επικεφαλής Γραφείου
Τηλ.: 2289 4366
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Ιωάννα Τσιουτσιούμη
Λειτουργός ΠανεπιστημίουTηλ.: 2289 4248
Hλ. διεύθυνση: [email protected] 
Γενική Γραφέας
Τηλ.: 2289 4305
Ηλ.διεύθυνση: [email protected]
Γενική Γραφέας
Tηλ.: 2289 4304
Hλ. διεύθυνση: [email protected]
Ιωάννα Χρυσάνθου
Υποστήριξη Γραφείου
Φοιτήτρια ΚΠΕ
Τηλ. : 2289 4460
Ηλ. Διεύθυνση: [email protected]

Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων

Λειτουργός Α’
Επικεφαλής Γραφείου
Τηλ.: 2289 4366
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Tηλ.: 2289 4010
Hλ. διεύθυνση: [email protected]
Γενική Γραφέας
Τηλ.: 2289 4356
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Υποστήριξη Γραφείου
Φοιτήτρια ΚΠΕ
Τηλ.: 2289 4460
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

 Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Κεντρικών Εκδηλώσεων

Δόξα Κωμοδρόμου
Λειτουργός
Επικεφαλής Γραφείου
Τηλ.: 2289 4355
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Κυριακή Γρηγορίου
Ειδική Επιστήμονας Έργου
Τηλ.: 2289 4347
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Μάριος Επαμεινώνδα

Φοιτητής

Ηλ. διεύθυνση: [email protected]