Ο κυριότερος όγκος των ενημερωτικών εκδόσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου παράγεται από την εκδοτική ομάδα του Γραφείου Εκδόσεων. Η ομάδα συνεργάζεται με τις πανεπιστημιακές αρχές, τις σχολές, τα τμήματα, τις υπηρεσίες και με ειδικές επιτροπές ή άλλα σώματα για τη συλλογή της ύλης, η οποία τυγχάνει επεξεργασίας και επιμέλειας από το προσωπικό του Τομέα. Με τη διαδικασία αυτή παράγονται, μεταξυ άλλων, οι οδηγοί προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στα Ελληνικά και Αγγλικά, η έκδοση για την Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, εκδόσεις και υλικό προώθησης και προβολής, καθώς και διάφορες ειδικές εκδόσεις. Παράγονται, επίσης, ποικίλα ενημερωτικά έντυπα, αφίσες, προσκλήσεις για διάφορες εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου, Ημερολόγιο με βάση το ακαδημαϊκό έτος που διανέμεται στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, ψηφίσματα σε «Περγαμηνή», κ.λπ.
Το Γραφείο διαθέτει διαθέτει σύστημα επιτραπέζιας εκτύπωσης (Desktop Publishing), με το οποίο γίνεται επεξεργασία των εκδόσεων μέχρι το στάδιο πριν από την εκτύπωση. Επιπλέον, ο Τομεάς έχει την εποπτεία του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ υποστηρίζει διοικητικά την Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής και τη Συντακτική Επιτροπή για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου επισκεφθείτε τον ιστότοπο για τις Εκδόσεις στο ΠΚ.

Στόχος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου είναι η στήριξη και η προώθηση της συγγραφικής δραστηριότητας, δίνοντας βήμα στην πνευματική παραγωγή στην Κύπρο αλλά και, ευρύτερα, στο χώρο του μείζονος ελληνισμού και διεθνώς. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου έχουν στόχο την προαγωγή και διάδοση της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και του κοινωνικού προβληματισμού μέσα από την παραγωγή και διακίνηση βιβλίων. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου έχουν την κύρια ευθύνη για τη διακίνηση, προώθηση και προβολή των εκδόσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Κύπρο και Ελλάδα. Την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων έχει η Συντακτική Επιτροπή των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου. Τα βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου επιλέγονται με γνώμονα την εγκυρότητα και την επιστημονική τους ενδελέχεια, καθώς και τη συμβολή τους στην επιστημονική έρευνα και την προώθηση της γνώσης σε ποικίλους τομείς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η λογοτεχνική μελέτη, η ιστορία, η ψυχολογία κ.ά. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου δημοσιεύουν και διακινούν βιβλία στους πιο κάτω τομείς: διδακτικά και ερευνητικά συγγράμματα, ελληνικά γράμματα, τέχνες, κυπρολογικές εκδόσεις και, γενικά, εκδόσεις που προωθούν το στόχο της «κοινωνικής προσφοράς» του Πανεπιστημίου Κύπρου και προάγουν τον πολιτισμό και την παράδοση, όπως και εκδόσεις βιβλίων ευρύτερου ενδιαφέροντος για σημαντικά τρέχοντα θέματα, επανεκδόσεις βιβλίων εκτός κυκλοφορίας και μεταφράσεις βιβλίων σε όλους τους πιο πάνω τομείς.