Επιτυχίες στην Επιχειρηματικότητα

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (ΔΕΔΔ), προσφέρει το μάθημα της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας σε φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ μέλη του ακαδημαϊκού και διδακτικού προσωπικού, επιλέγονται ως μέντορες ή/και εκπαιδευτές σε προγράμματα επιχειρηματικότητας εντός και εκτός Κύπρου.

Στα πλαίσια αυτά, ομάδες φοιτητών/φοιτητριών από διάφορα Τμήματα όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) και Πληροφορικής (ΕΠΛ), εκπαιδεύονται:

  • στη δημιουργία καινοτόμων ιδεών/λύσεων (προϊόντα/υπηρεσίες) που άπτονται ιδιαίτερα σε προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία και το περιβάλλον
  • στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων
  • στο σχεδιασμό επιχειρηματικού πλάνου
  • στο pitching
  • στην ανεύρεση χρηματοδότησης για επικείμενη ίδρυση startup που να πλαισιώνει την επιχειρηματική ιδέα της ομάδας, και
  • στη δημιουργία στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας (scaleup)

Με αυτές τις γνώσεις, ικανότητες και εργαλεία, αποκτούν τη δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, εντός και εκτός Κύπρου, όπου έχουν διακριθεί με τις πιο κάτω επιτυχίες: